WERELDGESCHIEDENIS                 INLEIDING       TIJDBALK     STIJLPERIODEN         MUZIEKGESCHIEDENIS

Zoals je begrijpt kan de algemene geschiedenis en de muziekgeschiedenis niet verteld worden in een paar bladzijden.
Daarom is dit overzicht ook niet volledig, maar zijn alleen de hoofdlijnen weergegeven, in een

OVERZICHT VAN DE STIJLPERIODEN

waarin je kunt zien wanneer een stijlperiode begint en eindigt en wat de kenmerken zijn uit die tijd.
Een uitgebreid overzicht met componisten en namen uit de wereldgeschiedenis vind je in de


TIJDBALK VAN MUZIEK- EN WERELDGESCHIEDENIS


Een stijlperiode is een bepaalde stroming in de geschiedenis, die niet alleen zichtbaar is in de muziek, maar ook in bijvoorbeeld de bouwkunst en de schilderkunst. Een bepaalde manier van schilderen of van muziek schrijven dus. De jaartallen, behorend bij de duur van deze stijlperiodes kunnen we niet te precies nemen. Een bepaalde stroming begint heel geleidelijk, ontwikkelt zich dan steeds meer en komt tot een hoogtepunt. Daarna neemt de stroming weer af en ondertussen komen er nieuwe stijlen tot ontwikkeling.

Zo kan het bijvoorbeeld ook voorkomen, dat twee componisten, die in dezelfde tijd leven, eigenlijk bij verschillende stijlperioden horen. Heel eenvoudig, omdat de stroming wel was doorgedrongen tot de woonomgeving van de ene componist, maar nog niet tot die van de andere. Of de tweede componist was gewoon wat ouderwetser en hield zich liever aan het oude en bekende vast. Het is ook mogelijk, dat een componist zijn tijd al vooruit was en dus eigenlijk al behoorde tot een periode die nog maar net aan het ontwikkelen was.