Music Factory is letterlijk de fabriek waar je muziek kunt (laten) maken. In de magische wereld van vernuftige technieken op het gebied van software, electronica en geluidsapparatuur, kun je met vrij eenvoudige middelen beschikken over je eigen studio. In deze studio moet je misschien enkele dingen aanschaffen, maar dat is dan ook enige, want de software, die vaak erg kostbaar is, kun je vrij gebruiken! De kennis vergaar je door je te verdiepen in de software en de apparatuur. Deze kost geen geld, alleen de tijd die je er aan besteed, maar deze tijd zul je met genoegen doorbrengen.

De software die hier wordt behandeld geeft je onder meer de volgende mogelijkheden:

- een akoestische opname maken van je eigen instrument of je stem.
- een directe opname maken met een kabel van de electrische piano of het keyboard.
- je eigen muziekstuk noot voor noot invoeren in een programma en afspelen of afdrukken.
- een midifile maken van je eigen muziekstuk en dit invoeren in een mix-programma.
- je eigen muziekstuk verder uitbreiden met opnamen van je eigen instrument of stem.
- het totaal bewaren als mp3 of op een CD zetten.


SWEET MIDIPLAYER

BEST PRACTISE

MUSESCORE

AUDACITY

FREECORDER

GOOGLE

YOUTUBE

YOUTUBE-MP3
WINDOWS EN MUZIEKAantekeningen Music Factory