Chord Chart is een eenvoudig hulpmiddel voor het bekijken van akkoorden. Je geeft eenvoudig de grondtoon aan van het akkoord wat je zoekt en daarna de toevoeging, bijvoorbeeld maj, min of 7. De blauwgekleurde toetsen geven dan het akkoord aan.


Het programma werkt direct vanaf de website en hoeft dus niet te worden ge´nstalleerd. Klik op de Chord Chart knop en kies "uitvoeren" of "openen".
Daarna kun je direct aan de slag.Het zelf uitzoeken van een akkoord is echter beter dan het domweg opzoeken met dit programma. Gebruik daarom de Chord Chart alleen om het gevonden akkoord te controleren. Daar leer je het meeste van.