HET ZOMERCONCERT (READ IN ENGLISH)

Het zomerconcert met al mijn leerlingen wordt dit jaar op zaterdag 6 juli gehouden. De weken vr het concert zijn projectweken, waarin we in groepen studeren voor het komende concert. Alle gewone lessen vervallen, maar repetities van het keyboardorkest gaan wl door.

Door op het ene plaatje op deze pagina te klikken, kun je zien welk muziekstuk jij gaat spelen, en welke partij daarvan. Je kunt je partij dan printen en studeren. Via het andere plaatje zie je het repetitierooster. Wanneer je mij de tijden mailt, waarop je wilt komen tijdens de repetitieweken, verschijnt je naam de volgende dag in het rooster. Kies uiterlijk een week vr het begin van de repetitieweken de tijden uit waarop je wilt komen oefenen. Doe dit zorgvuldig, eventueel in overleg met je ouders en kies per week zo mogelijk 2 repetitietijden. Maak je keuze uit de mogelijkheden in het rooster en kijk op welke tijden jouw muziekstuk wordt geoefend. Leerlingen die solo gaan spelen op het concert, kunnen meerdere keren een afspraak maken op n van de uren in het rooster, waarop geen groepen of andere afspraken zijn gepland.

Op de dag van het concert beginnen we met alle deelnemers om 11.00 uur aan de generale repetitie in de concertzaal. Zorg dat je er vr 11 uur bent, dan kunnen we op tijd beginnen. De repetitie duurt tot ongeveer 12.00 uur. Voor het toetsenorkest is er een laatste repetitie om 12.00 uur. Dan is het pauze. Na de pauze volgt om 14.00 uur het concert, waarvoor ik iedereen van harte wil uitnodigen. Het is raadzaam voor de leerlingen om iets te eten en te drinken mee te nemen voor in de pauze. Je kunt natuurlijk ook even naar huis gaan, of iets in de stad gaan eten. Zorg in ieder geval dat je weer op tijd terug bent voor het concert!

      ZOMERCONCERT: ZATERDAG 6 juli 2019 // 11.00: UUR GENERALE REPETITIE // 12.00: TOETSENORKEST // 14.00: UUR CONCERT

    - Let op: In het rooster staat ook de examenweek; in deze week vervallen alle lessen, behalve die op maandag!
    - Ook in het rooster: De roosterbespreking op woensdag 14 aug. om 18.00 uur.


      Bert Doornbos (mail@bertdoornbos.nl)

THE SUMMER CONCERT

The summer concert this year, with all my students, will be on saturday, july 6th. The weeks before the concert are project weeks, in which we are studying for the coming concert. There will be no normal lessons in those weeks, but rehearsals of the keyboard orchestra will continue as normal.

When you hit the pictures on this page, you can see which piece of music you are going to play and which part of it. Then you can print your sheet music and download the midifile. Also you can see the scedule of rehearsals. When you mail me and let me know on wich days and times you want to join the rehearsals, your name will be added to the scedule, the next day. Choose your days and timings together with your parents. Do it exactly and if possible, select two rehearsals every week. Choose from the possibilities in the scedule, on the timings of your music piece. Students who are going to play solo at the concert, can make appointments on one of the timeslots in the scedule, which have no groups or other activities.

On the day of the concert we will start at 11.00 am. with the final rehearsal in the concert hall. Be there before 11.00, then we can start in time. The rehearsal will take about one hour. At 12.00 we start with the final rehearsal of the keyboard orchestra only. After that there is a break. After the break, the concert will start at 14.00 pm. and all of you are invited! It is recommended for the children to bring something to eat and to drink in the period between the rehearsals and the concert. Of course you can go home if you want, but be in time for the concert!

      SUMMER CONCERT: SATURDAY JULY 6TH 2019 // 11.00 AM: FINAL REHEARSAL // 12.00 AM: KEYBOARD ORCHESTRA // 14.00 PM. CONCERT

    - Attention: In the scedule you also see the week of examination; in this week there are no classes, except on monday!
    - Also in the scedule: The first meeting after summer, to make the new scedule of lessons: Wednesday, aug. 14th, 18.00h.      Bert Doornbos (mail@bertdoornbos.nl)