KEYBOARDKLAS - OVERZICHT VAN 10 LESSEN

les nr: printen: gehoortraining: keyboard: ritme leren: noten leren: 5-tonenrij en akkoorden overige onderwerpen:
               
les 01 c d e horen voice instellen dierentuin basis - - rondje BHV
les 02 c d e naspelen style en tempo dierentuin basis - trap met 5 treden lopen op ritme
les 03 c d e f g horen 1+3+5 = akkoord ritme natikken 1-2-3 noten lezen 5 tonen - 5 vingers orkest/instrumenten
les 04 c d e f g naspelen 1+3+5 = akkoord dierentuin geheel 1-2-3 noten lezen - midifiles afspelen / grafische partituur
les 05 1 2 3 4 5 horen spelen met acmp ritme v. blad tikken 1-2-3 noten lezen 5-tonenrij en akkoorden dieren/dingen uitbeelden
les 06 1 2 3 4 5 naspelen voice, style, tempo dierentuin met fruit Oom Ludwig / Happy Note - speelhouding / grafische partituur
les 07 1 2 3 4 5 naspelen registratie vinden ritme v. blad tikken 1-2-3 noten lezen 5-tonenr. en akkoorden muziekstuk luisteren
les 08 intervalnamen 1-5 voice, style, tempo dierentuin met fruit Oom Ludwig / Happy Note 5-tonenrij en akkoorden midifiles afspelen / grafische partituur
les 09 intervalnamen 1-5 akkoorden dierentuin met fruit 1-2-3 noten lezen de oktaaf trap speelhouding
les 10 intervallen 1-5 horen registratie vinden de taart - 5-tonenrij en akkoorden lopen op ritme