LEERPLAN KEYBOARD             A   B   C   D       DE LES   AFWERKING   LICHAAMSHOUDING   HANDHOUDING

DE B-FASE (de periode tussen het A-examen en het B-examen)
De B-fase duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. In deze periode leert de leerling zelfstandiger werken en meer inzicht te krijgen in het studeren van nieuwe dingen. Rime, akkoorden en vingertechniek worden allemaal verder uitgebreid. Het B-examen moet een goede afspiegeling zijn van de stof die de leerling in deze B-fase heeft bestudeerd. Tijdens deze B-fase komt het volgende aan de orde:

Technische vaardigheden:

De Toonladders van C, G, D, A, E, B, F, BES, ES en AS majeur. De mineurtoonladders van a, e, b, d, g, c en f, gespeeld op drie manieren: oorspronkelijk, harmonisch en melodisch. Alle toonladders worden gespeeld met beide handen samen, in gelijke beweging, over 2 oktaven.
Op het examen moeten 2 tot 4 toonladders worden gespeeld, met de bijbehorende akkoorden en omkeringen.

Voordracht:

Uit de lijst van boeken die kunnen worden gebruikt tijdens de B-fase moet de leerling voldoende materiaal hebben gespeeld. Het niveau van een B-examen ligt een stuk hoger dan dat van A en daarom moeten de beide speelmanieren, pianistisch en met automatische akkoordbegeleiding nu zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Op het B-examen moeten 4 of 5 stukjes worden gespeeld die gekozen zijn uit de boekenlijst of van een vergelijkbaar niveau.

Algemene Muziekleer:

Wat betreft de muziekleer moet de leerling voldoende kennis hebben van alle onderwerpen die in het muziekleerhoofdstuk zijn beschreven voor het A- en B-examen. Het deel van de muziekleer dat speciaal voor keyboardleerlingen is bestemd, wordt niet schriftelijk geŽxamineerd, maar kan wel aan de orde komen bij het praktische examen.

De bediening van het instrument:

Uit het hoofdstuk "bediening van het keyboard" moet de leerling nu alle onderwerpen voor het A- en B-examen beheersen. Keyboardstukken moeten worden gespeeld met eenvoudig gebruik van Pitchbender (en eventueel modulationwheel). Bij pianostukken moet gebruik gemaakt kunnen worden van het sustainpedaal.