LEERPLAN KEYBOARD             A   B   C   D       DE LES   AFWERKING   LICHAAMSHOUDING   HANDHOUDING

DE D-FASE (de periode tussen C- en D-examen)
De D-fase duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. De leerling moet nu muzikaal een stuk verder zijn gegroeid en bereidt zich voor op het laatste muziekschoolexamen. Wanneer de leerling daarna aan de vakopleiding wil beginnen aan het conservatorium of de rockacademie, moet de docent tijdig beschikken over de toelatingseisen van het betreffende instituut, zodat het muziekschoolexamen en het toelatingsexamen zoveel mogelijk overeen kunnen komen. Tijdens deze D-fase komen de volgende onderdelen aan de orde:

Technische vaardigheden:
De toonladders vormen geen onderdeel meer van het D-examen, maar de leerling moet wèl alle toonladders met bijbehorende akkoorden beheersen. Daarnaast is er natuurlijk een ontwikkeling geweest waarbij hij diverse andere akkoordvormen heeft geleerd. Hij moet de akkoorden ook kunnen gebruiken om een begeleiding met akkoorden en bas te maken.

Voordracht:
De leerling dient voldoende speelmateriaal te hebben gestudeerd uit de lijst van boeken die geschikt zijn voor de D-fase. De grootste ontwikkeling van het spelen met akkoordbegeleiding is eigenlijk geweest in de C-fase. Het accent zal dan ook liggen op begeleidingsvormen, improvisatie en niet in de laatste plaats pianistische stukken, in diverse stijlen. Het afleggen van het D-examen zal openbaar zijn en tijdens dit concert van ongeveer een half uur, moet duidelijk worden dat het D-examen een hoge mate van creativiteit en muzikaal inzicht zal eisen van de leerling. De leerling moet in staat zijn om van een melodie met symbolen een compleet muziekstuk te maken, eventueel samen met een midifile of in een bandje.

Algemene Muziekleer:
De leerling moet alle onderwerpen van muziekleer beheersen. Het deel van de muziekleer dat speciaal voor keyboardleerlingen is bestemd, wordt niet schriftelijk geëxamineerd, maar kan wel aan de orde komen bij het praktische examen.

De bediening van het instrument: De leerling moet zijn instrument kennen en alle gangbare instellingen kunnen maken.