LEERPLAN KEYBOARD             A   B   C   D       DE LES   AFWERKING   LICHAAMSHOUDING   HANDHOUDING

DE FUNCTIE VAN HET LEERPLAN
Het leerplan heeft als doel een inzicht te geven in het verloop van de opleiding van muziekschoolleerlingen, vanaf het beginstadium tot aan het punt dat ze ver genoeg zijn om eventueel te beginnen aan een vakopleiding aan het conservatorium of de rockschool. Meestal is dit niveau bereikt na het afleggen van het D-examen. De vaardigheden die aan bod komen zijn in de leergang in 4 niveau's verdeeld. Per niveau wordt aangegeven wat de leerling moet weten van theoretische en technische zaken en welke muziekstukken geschikt zijn om te studeren. De leerling doet na 2 of 3 jaar A-examen, 2 of 3 jaar later volgt het B-examen, enzovoort. Na het D-examen, in principe het laatste muziekschoolexamen, dat openbaar zal plaatsvinden, kan de leerling op advies van de examencommissie nog in aanmerking komen om verder te gaan voor een D+ examen.

DE ONDERDELEN VAN DE KEYBOARDOPLEIDING IN VOGELVLUCHT:
Technische vaardigheden: Dit is het spelen van toonladders met bijbehorende akkoorden en omkeringen. Een Etude mag worden gespeeld, maar is niet verplicht.

Voordracht: Er moeten voldoende voordrachtsstukken worden gestudeerd, waarbij duidelijk de beide speelmanieren van het keyboard tot uiting komen: pianistisch spel en akkoordwerk. Uit deze stukken kan dan een examenprogramma worden gekozen. In de hogere examens moet in het examenprogramma onderscheid gemaakt worden tussen diverse speelstijlen, bijvoorbeeld Latin/Jazz/Pop.

Algemene Muziekleer: De algemene muziekleer bevat alle onderwerpen met hun uitleg, zoals ze per niveau zijn beschreven en uitgewerkt in het hoofdstuk muziekleer. Het basisdeel wordt behandeld tijdens een 8 weken durende module, die wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het deel dat specifiek voor keyboardleerlingen bestemd is, komt aan de orde tijdens het praktische examen.

De bediening van het instrument: In overeenstemming met het niveau van de leerling moet de kennis van het instrument steeds verder worden vergroot. De technische vaardigheden zullen een samenhang zijn tussen de speeltechniek en de bediening van het instrument.