DE CENTRALE C - DE G- EN DE F-SLEUTEL


Het toetsenbord of klavier, bestaat uit witte en zwarte toetsen. De zwarte zijn ingedeeld in groepjes van 2 en van 3. Je zou ook kunnen zeggen: het zijn groepjes van 5. Zo'n groepje, met de witte toetsen daar omheen heet een oktaaf.

Op een keyboard zitten 5 oktaven. Bij ieder oktaaf hebben de toetsen dezelfde namen. De C is de belangrijkste toets.
De Cligt altijd aan de linkerkant van een groepje van 2 zwarte toetsen.De notenbalk van de G-sleutel spelen we met de rechterhand.
De G-sleutel laat zien waar de lijn van de G ligt.


De notenbalk van de F-sleutel spelen we met de linkerhand.
De F-sleutel laat zien waar de lijn van de F ligt.


Om te laten zien welke toetsen er gespeeld moeten worden, gebruiken we de noten. De noten worden op een notenbalk gezet. De notenbalk heeft altijd 5 lijnen. De noten worden door een lijn of tussen 2 lijnen in gezet. Aan de hoogte waarop ze op de balk staan, kun je zien hoe ze heten. Het is belangrijk dat je het notensysteem goed uit je hoofd leert. Bestudeer daarom het noten-overzicht en gebruik "Noten leren met Oom Ludwig" om te oefenen.