HET NOTEN-OVERZICHT op deze bladzijde geeft je waarschijnlijk wat meer inzicht in het hele notensysteem. Het belangrijkste is en blijft de basispositie: beide duimen op de centrale c, de pink van rechts op de g van de g-sleutel en de pink van links op de f van de f-sleutel.

In de linker tekening zetten we de noten balk op z'n kant. Zie de rode lijn als een spiegel. De beide delen aan weerszijden van de spiegel zijn precies gelijk. Onthou nu de plaatsen van de belangrijkste noten. Ze zijn rood, groen en blauw gekleurd.

In de rechter tekening staat de notenbalk weer recht en staan de namen van de noten erbij. Leer de plaats en de namen van de basisnoten uit je hoofd.


In de laatste tekening zie je de noten gekoppeld aan de toetsen. Het hoogste oktaaf van het keyboard rekenen we even niet mee. De centrale C is dan ook echt de middelste toets. Onthou voor rechts de G's en voor links de F's. En natuurlijk alle C's. Probeer daarna steeds meer tussenliggende noten te onthouden.
(deze bladzijde afdrukken)