ALFABETHISCHE WOORDENLIJST
Gebruik de zoekfunctie om een woord op te zoeken: Ctrl + F
Vul het woord in wat je zoekt of een deel daarvan en kies daarna enter.
Wanneer je van een woord meer wilt weten, klik dan op de link achter de betekenis.
Je kunt natuurlijk ook met de muis naar beneden scrollen.

Voor het A-examen kun je deze lijst als woordenboek gebruiken, om snel even iets op te zoeken.
Voor het B-examen moet je alle woorden met hun betekenis kennen.


A tempo: Weer in hetzelfde tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Accelerando: Versnellen, afkorting: accel. of acc. zie ook: Tempo-aanduidingen
Accent: Klemtoon, nadruk, 4/4 maat heeft accent op 1e + 3e tel zie ook: Maatsoorten
Accolade: Teken wat aangeeft welke notenbalken bij elkaar horen zie ook: De Centrale C
Achtste noot: Dichte noot met stok en 1 vlag, duurt een halve tel zie ook: Noten en rusten
Achtste rust: Rust van een halve tel zie ook: Noten en rusten
Adagio: Langzaam tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Afterbeat: Akkoorden op 2e en 4e tel vd maat. Bas komt op de 1e en 3e.
Akkoord: Samenklank van drie of meer tonen zie ook: C–akkoord, G–akkoord, F–akkoord
Allabreve maat: twee halvenmaat: 2 tellen per maat, halve noot = 1 tel zie ook: Maatsoorten
Allegro: Levendig, snel tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Andante: Gaande zie ook: rustig, matig tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Bas: Onderste toon van een akkoord zie ook: Het C–akkoord
Brass: Koperen blaasinstrumenten zie ook: Instrument-groepen
Centrale C: De C- noot, die in het midden ligt zie ook: De Centrale C en Basispositie
Coda: Italiaans woord voor: staart- of slotdeel zie ook: Herhalingstekens
Crescendo: Italiaans woord voor: toenemen in sterkte zie ook: Dynamiek
Da Capo: Italiaans woord voor: vanaf het begin zie ook: Herhalingstekens
Dal Segno: Italiaans woord voor: vanaf het teken zie ook: Herhalingstekens
Decrescendo: Italiaans woord voor: afnemen in sterkte zie ook: Dynamiek
Diminuendo (dim.): Ander woord voor decrescendo zie ook: Dynamiek
Dominant: Ander woord voor Trap V of akkoord op trap V zie ook: Toontrappen
Dominant7 akkoord: Majeur-akkoord met een kleine septiem daar bovenop zie ook: Septiemakkoord
Diskdrive: De sleuf waarin een diskette (floppy) kan worden geschoven.
Drie-achtstenmaat: Maatsoort, 3 tellen per maat; achtste = 1 tel zie ook: Maatsoorten
Drieklank: Samenklank van de 1e + 3e + 5e toon van de toonladder zie ook: C – akkoord
Driekwartsmaat: Maatsoort, 3 tellen per maat; kwartnoot = 1 tel zie ook: Maatsoorten
Dynamiek: Afwisseling van toonsterkte zie ook: Dynamiek
Ending: Einde van automatische begeleiding in de gekozen style zie ook: Keyboard-bediening
F-sleutel: Teken, wat aangeeft waar de f ligt zie ook: De Centrale C
Fade-out: Weg laten sterven van de klank door volume te verminderen
Fermate: Verlengingsteken; wordt onder of boven een noot geplaatst zie ook: Tempo-aanduidingen
Fill in: Ritmische variatie van slagwerk en begeleiding op keyboard zie ook: Keyboard-bediening
Fine: Italiaans woord voor: Einde zie ook: Herhalingstekens
Fingered: zie ook: Keyboard-Mode; automatische begeleiding met akkoorden.
    Met de linkerhand moet het hele akkoord worden gespeeld, zie ook: zie ook: Keyboard-bediening
Forte: Sterk volume, afkorting: f zie ook: Dynamiek
Fortissimo: Zeer sterk volume, afkorting: ff zie ook: Dynamiek
Foxtrott: Dans in 4/4 maat met afterbeatritme
G-sleutel: Teken, wat aangeeft waar de G' ligt zie ook: De Centrale C
Gelijknamige Toonladders: Majeur + mineurtoonladd. die op dezelfde toon beginnen zie ook: De mineur toonladder
Grondligging: Akkoordligging waarbij de grondtoon onderaan ligt zie ook: C – akkoord
Grondtoon: Basistoon v.e. akkoord; C is de grondtoon van het C zie ook: akkoord * zie ook: Het C-akkoord
Halve noot: open noot met stok, die twee tellen duurt zie ook: Noten en rusten
Halve rust: rust van twee tellen zie ook: Noten en rusten
Harpsichord: Engelse naam voor Clavecimbel, een toetsinstrument met naren.
    De vorm lijkt op die van de vleugel, maar dan kleiner. De klank is metaal-achtig. zie ook: Instrument-groepen
Hele noot: Open noot zonder stok, duurt 4 tellen zie ook: Noten en rusten
Hele rust: Rust van vier tellen, of de hele maat rust zie ook: Noten en rusten
Herstellingsteken: Teken wat aangeeft dat het voorgaande mol of kruis vervalt zie ook: Voortekens
Improviseren: Muziek verzinnen tijdens het spelen
Interval: Afstand tussen twee tonen zie ook: Intervallen
Jazz: Swingende muziek, ontstaan rond 1900. Volksmuziek negers
Kruis: Verhogingsteken. Verhoogt de noot een halve toon. zie ook: Voortekens
Kwart: Afstand tussen de 1e en 4e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Kwartnoot: Dichte noot met stok, duurt 1 tel zie ook: Noten en rusten
Kwartrust: Rust van 1 tel zie ook: Noten en rusten
Kwint: Afstand tussen de 1e en 5e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Largo: Breed, zeer langzaam tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Latijns-Amerikaans: (Latin) Muziek uit Zuid- en Midden Amerika (Latijns-Amerika)
Latin: Verzamelnaam voor muziek uit Latijns-Amerika (zie Latijns-Amerikaans)
Legato: Gebonden spelen (boog over de noten) zie ook: Bogen en punten
Loco: Weer op de normale toonhoogte (staat na de aanduiding "8va") zie ook: Afkortingen
Maelzel: Uitvinder van de Metronoom (+/-1800) zie ook: Tempo-aanduidingen
Majeur: Groot zie ook: Majeur en Mineur
Majeur-akkoord: Drieklank met een grote terts zie ook: Majeur en Mineur
Metronoom: Apparaatje om aantal tikken per minuut vast te stellen zie ook: Tempo
Mezzo forte: matig sterk volume, afkorting: mf zie ook: Dynamiek
Mezzo piano: matig zacht volume, afkorting: mp zie ook: Dynamiek
Midi: Systeem om elektronische muziekinstrumenten op elkaar aan te sluiten.
    Afkorting van: Musical Instruments Digital Interface
Mineur: Klein zie ook: Majeur en Mineur
Mineur 7 akkoord: Akkoord van kleine drieklank met kleine septiem zie ook: Akkoorden uitzoeken
Mineur-akkoord: Drieklank met een kleine terts zie ook: Majeur en Mineur
Mode: Keyboard-mode: instelling van het keyboard op normaal,
    split of automatische akkoorden (Fingered of Single Finger) zie: zie ook: Keyboard-Mode
Mol: Verlagingsteken. Verlaagt de noot een halve toon zie ook: Voortekens
Noot: Teken wat de toon aangeeft, die moet worden gespeeld. zie ook: De Centrale C
Oboe: Hobo. Behoort tot de houten blaasinstrumenten zie ook: Instrument-groepen
Oktaaf: Afstand tussen de 1e en 8e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Omkering v.e. akkoord: Akkoord-tonen in een andere volgorde zie ook: C – akkoord
Onderdominant (subdom.): Trap IV van de toonladder, of het akkoord hierop zie ook: Septiemakkoord
Opmaat: Het begin van een muziekstuk, met een onvolledige maat zie ook: Opmaat
Parallelle Toonladders: Majeur + mineur toonladder met gelijk aantal voortekens zie ook: De mineur toonladder
Pianissimo: Zeer zacht volume, afkorting: pp zie ook: Dynamiek
Piano: Zacht volume, afkorting: p zie ook: Dynamiek
Pizzicato: tokkelen van de snaren op een strijkinstrument zie ook: Instrument-groepen
Presto: Zeer snel tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Prime: Afstand tussen de 1e en 1e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Record: Opnemen
Reine intervallen: Oktaaf, prime, kwart, kwint. Klank is heel zuiver zie ook: Intervallen
Reverb: nagalm, ruimtelijk effect
Ritardando: vertragen, afkorting: rit. zie ook: Tempo-aanduidingen
Ritenuto: Terughoudend, meteen iets langzamer; afkorting: riten. zie ook: Tempo-aanduidingen
Secunde: Afstand tussen de 1e en 2e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Segno: Italiaans woord voor: teken zie ook: Herhalingstekens
Septiem: Afstand tussen de 1e en 7e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Septiem-akkoord: Akkoord, opgebouwd uit de 1e+3e+5e+7e toon zie ook: Akkoorden Zoeken
Sequenzer: Opname-apparaat. Onderdeel van een keyboard
Sext: Afstand tussen de 1e en 6e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Single Finger: keyboard-mode; automatische begeleiding met 1 vinger zie ook: Keyboard-bediening
Speelligging: Omkering v. e. akkoord, die we gebruiken bij "Fingered" zie ook: C-akkoord
Splitpoint: Scheidingspunt tussen Linker- en Rechterhand (keyboard) zie ook: KB-mode
Staccato: Kort (punt onder of boven de noten) zie ook: Bogen en punten
Strings: Snaren; Klank van een strijkorkest zie ook: Instrument-groepen
Style: Instelling van ritme/soort begeleiding op het keyboard zie ook: Keyboard-bediening
Subdominant: Trap IV van de toonladder, of het akkoord hierop zie ook: Septiemakkoord
Sustain: Naklank. Imitatie van het rechter pedaal vd piano
Synchro: Ritme (en begeleiding) starten na het aanraken v.e. toets zie ook: Keyboard-bediening
Systeem: Twee of meerdere notenbalken, die bij elkaar horen zie ook: De Centrale C
Tempo: Snelheid, waarin een muziekstuk wordt gespeeld zie ook: Tempo-aanduidingen
Terts: Afstand tussen de 1e en 3e toon van een toonladder zie ook: Intervallen
Toevallige voortekens: kruizen, mollen en herstellingstekens, die maar 1 maat geldig zijn zie ook: Voortekens
Tonica: Trap I van een toonladder, of het akkoord hierop zie ook: Septiemakkoord
Toonladder: Trapsgewijze opeenvolging van tonen in een oktaaf zie ook: Toonladders
Toonsoort: Naam v.d. toonladder, die de basis is voor een muziekstuk zie ook: Toonsoort
Transpose: Transponeren. Eén of meerdere tonen hoger of lager spelen
Trap/Toontrap: Een toon van een toonladder, of het akkoord hierop.
    Notatie met Romeinse symbolen: I IV V enzovoort zie ook: Septiemakkoord
Tuning: Stemmen, afstemmen. Bijv. bij samenspel met ander instrument
Twee halven-maat: Maatsoort, 2 tellen per maat. Halve is 1 tel zie ook: Maatsoorten
Tweekwartsmaat: Maatsoort, 2 tellen in de maat. Kwart is 1 tel zie ook: Maatsoorten
Vaste voortekens: Kruizen/Mollen aan de sleutel, die de hele regel geldig zijn zie ook: Voortekens
Vibes: Vibrafoon. Percussie-instrument met buizen. zie ook: Instrument-groepen
Vierkwartsmaat: Maatsoort, met vier tellen in de maat zie ook: kwart is 1 tel zie ook: Maatsoorten
Vijf-tonen reeks: Rij van 5 tonen, met afstanden gelijk aan die van C-D-E-F-G.
    Deze reeks is een belangrijke basis voor veel muziek zie ook: 5-tonenrijen
Viola: Altviool zie ook: Instrument-groepen
Vivace: Levendig, snel tempo zie ook: Tempo-aanduidingen
Voice: Instelling van klank/soort instrument op het keyboard. zie ook: Keyboard-bediening
Volume: Sterkte waarmee je speelt. zie ook: Dynamiek
Waardestreep: Streep tussen de noten, in plaats van vlaggen zie ook: Noten en rusten
Wals: Dans in 3/4 maat, bas op 1e tel van de maat, akkoorden op de 2e en 3e tel
Zes-achtstenmaat: Maatsoort, 6 tellen per maat, achtste is 1 tel zie ook: Maatsoorten
Zestiende noot: Dichte noot, met stok en twee vlaggen zie ook: duurt 1/4 tel zie ook: Noten en rusten


* * * * * *