INLEIDING // KEYBOARD MODE // VOICE EN STYLE // ACCOMPANIMENT // VOICES // INSTRUMENTGROEPEN // GM-LIJST // SUSTAINPEDAAL // PITCHBENDER // SPELEN MET MIDIFILE

DE BEDIENING VAN HET KEYBOARD

Wanneer je keyboard speelt is het natuurlijk logisch dat je ook het een en ander weet over je instrument. Je moet dus van veel knopjes weten waarvoor ze dienen. En in de meeste gevallen moet je dit weten van twee keyboards; je eigen instrument thuis en het keyboard waarop je speelt op de muziekschool!

  Wat je moet kunnen voor het A-examen:

1. Het kiezen van een voice en een style.
2. Het instellen en uitschakelen van de accompaniment en het regelen van tempo en volume daarvan.
3. Het vlot kunnen gebruiken van intro, fill-in's en ending.
4. Het afspelen van een midifiles, het regelen van volume en tempo daarbij en het uitschakelen van de partij die je zelf speelt.
    Leerlingen die de midifiles op de computer afspelen, moeten vlot met het programma MIDIPLAYER leren werken.
5. Van de instrument-groepen moet je een aantal vaak gebruikte geluiden kunnen herkennen en instellen op het keyboard.

  Wat je moet kunnen voor het B-examen:

6. Het instellen van een split en het wijzigen van het splitpoint en hiermee kunnen spelen.
7. Het instellen van en spelen met fingered on bass.
8. Kennis van de instrumentgroepen met hun belangrijkste voices en deze kunnen instellen op het keyboard.
7. Bediening van het sustainpedaal en de pitchbender.

Op de fotopagina kun je aan de hand van enkele foto's van gangbare keyboards
de knoppen terugvinden die in dit hoofdstuk worden besproken