AFKORTINGEN


In een muziekstuk wordt er regelmatig gebruik gemaakt van afkortingen.
Een bekend voorbeeld daarvan is het "Ottava-teken". Ottava betekent oktaveren, een oktaaf hoger spelen dus.
De oktavering geldt voor het gedeelte onder de stippellijn.


Door dit teken te gebruiken wordt voorkomen dat er heel veel hulplijnen moeten worden gebruikt.
Soms wordt er geen stippellijn gebruikt, maar staat op de plaats waar de oktavering moet eindigen de aanduiding "loco".

Een ander voorbeeld van een afkorting is het teken hiernaast.
Het betekent dat in de maat met deze aanduiding hetzelfde
moet worden gespeeld als in de voorgaande maat.Wanneer er een cijfer boven een hele rust wordt gezet, wil dit zeggen dat er zoveel maten rust
moeten worden gehouden. Soms zie je ook twee blokjes met een cijfer erboven.
Het teken komt meestal voor in muziekstukken voor meerdere instrumenten.