ARTICULATIE

Articulatie is het wel of niet gebonden spelen van de noten.

Wanneer we spreken bedoelen we met articulatie het goed en duidelijk uitspreken van de woorden, zodat het voor iedereen goed is te verstaan. In de muziek gebruiken we ook articulatie en bedoelen daar eigenlijk een beetje hetzelfde mee. Sommige melodiŽen klinken het beste wanneer ze gebonden worden gespeeld en andere melodiŽen, of delen daarvan klinken het best wanneer ze kort worden gespeeld, of wanneer er een combinatie wordt gemaakt van kort en gebonden.

De aanduidingen voor gebonden en kort, legato en staccato, komen heel vaak voor.