INTERVALLEN


De lengte van een toonladder is precies een oktaaf. Beter gezegd: De afstand tussen de begin- en de eindtoon
van een toonladder is een oktaaf. Het woord oktaaf komt van okto en okto betekent 8. Binnen een toonladder
zijn er nog veel meer afstanden mogelijk. Deze afstanden tussen twee tonen noemen we intervallen.
Op deze bladzijde zie je een overzicht van de meest voorkomende intervallen.
Leer de namen en afstanden uit je hoofd!Wanneer je gaat oefenen om de intervallen te kunnen horen, kan de volgende bladzijde
met karaktereigenschappen van de intervallen je waarschijnlijk goed helpen.