TEMPO AANDUIDINGEN


Om aan te geven in welk tempo we een muziekstuk moeten spelen, kunnen we verschillende woorden gebruiken.
In de klassieke muziek gebruiken we meestal de officiele Italiaanse woorden. In de lichte muziek en de popmuziek maken we vaak gebruik van de Engelse benamingen.
In het voorbeeldje hieronder zie je boven het muziekstukje de aanduiding: langzaam, en dan:
kwartnoot = 80. Dit betekent dat je het stuk in een tempo moet spelen van 80 kwartnoten per minuut.Woorden die we heel vaak tegenkomen in een muziekstuk en die te maken hebben met het tempo zijn:

allegro = snel en levendig
andante = gaande (dus een rustig tempo)
adagio = langzaam

rit. riten. of ritenuto = vertragen, (geleidelijk) langzamer gaan spelen
a tempo = weer in hetzelfde tempo spelen als eerst.

Het boogje met de punt eronder, in de laatste maat van het voorbeeld is een fermate.
Een fermate boven een noot betekent dat je deze langer mag aanhouden dan de aangegeven waarde.