LEERPLAN KEYBOARD             A   B   C   D       DE LES   AFWERKING   LICHAAMSHOUDING   HANDHOUDING

DE A-FASE (de periode van het beginniveau tot aan het A-examen)
De A-fase duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. In die tijd is er voldoende gelegenheid om de basis te leggen voor het bespelen van het keyboard en uiteindelijk het A-examen af te leggen. Het A-examen moet een afspiegeling zijn van de stof die de leerling in de afgelopen jaren heeft geleerd. Tijdens deze A-fase komen de volgende onderdelen aan de orde:

Technische vaardigheden:
De Toonladders van C, G, D, A, E, BES en F majeur. De mineurtoonladders van a, e en d, gespeeld op drie manieren: oorspronkelijk, harmonisch en melodisch. Alle toonladders worden gespeeld met beide handen samen, in gelijke beweging, over 1 oktaaf.
Op het examen moeten 2 tot 4 toonladders worden gespeeld, met de bijbehorende akkoorden en omkeringen.

Voordracht:
Uit de lijst van boeken die kunnen worden gebruikt tijdens de A-fase moet de leerling voldoende materiaal hebben gespeeld.
In ieder geval moet een leerling pianistische stukken kunnen spelen en liedjes met automatische akkoordbegeleiding.
Op het examen moeten 3 of 4 stukjes worden gespeeld, waarbij duidelijk de beide speelmanieren van het keyboard tot uiting komen.

Algemene Muziekleer:
In de A-fase maakt de leerling naast het spelen op het keyboard, ook kennis met diverse muziekleeronderwerpen, die ten dienste staan van de te spelen stukjes. In het cursusjaar dat het praktische A-examen wordt afgelegd, bereidt de leerling zich tijdens 8 module-lessen algemene muziekleer voor op het schriftelijke examen. De leerling moet voldoende kennis hebben van alle onderwerpen die zijn beschreven voor het A-examen. Het deel van de muziekleer dat speciaal voor keyboardleerlingen is bestemd, wordt niet schriftelijk geŽxamineerd, maar kan wel aan de orde komen bij het praktische examen.

De bediening van het instrument:
In overeenstemming met het niveau en de te spelen stukjes moet de leerling voldoende weten van de bediening van het keyboard.