LEERPLAN KEYBOARD             A   B   C   D       DE LES   AFWERKING   LICHAAMSHOUDING   HANDHOUDING

DE C-FASE (de periode tussen B- en C-examen)
De C-fase duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. Muzikaal en stijlvol spelen begint een grote rol te spelen en ook de technische vaardigheid staat op een hoger plan. In het C-examen moeten deze verder ontwikkelde techniek en muzikaliteit zeer zeker tot uitdrukking komen. Tijdens de C-fase komen de volgende onderdelen aan de orde:

Technische vaardigheden:
Alle majeur- en mineurtoonladders; de mineurladders oorspronkelijk, harmonisch en melodisch. Alle toonladders worden gespeeld met beide handen samen, in gelijke beweging, over 2 oktaven. Op het examen moeten 2 tot 4 toonladders worden gespeeld, met de bijbehorende akkoorden en omkeringen.

Voordracht:
Uit de lijst van boeken die kunnen worden gebruikt tijdens de C-fase moet de leerling voldoende materiaal hebben gespeeld, waarin niet alleen onderscheid wordt gemaakt tussen de beide speelmanieren op het keyboard, maar ook wat betreft de stijl. Het examen moet dan ook een grotere veelzijdigheid vertonen, met latin-muziek, jazz, pop en eventueel klassiek. Op het examen moeten 5 of 6 stukken worden gespeeld, waarbij duidelijk te horen is dat de leerling feeling heeft voor deze verschillen.

Algemene Muziekleer:
Wat betreft de muziekleer moet de leerling voldoende kennis hebben van alle onderwerpen die in het muziekleerhoofdstuk zijn beschreven voor het A-, B- en C-examen. Het deel van de muziekleer dat speciaal voor keyboardleerlingen is bestemd, wordt niet schriftelijk geŽxamineerd, maar kan wel aan de orde komen bij het praktische examen.

De bediening van het instrument:
De leerling moet nu alle gangbare instellingen kunnen maken op het keyboard en vlot kunnen omgaan met het sustainpedaal en de pitchbender. Het gebruik van het sustainpedaal bij pianistische stukken moet volgens eigen inzicht correct kunnen worden toegepast.